logo

 Onderzoek         Contact  FAQ

Over ons

Kenniscentrum suiker & voeding (KSV) verricht onderzoek en vergaart wetenschappelijke informatie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid en communiceert dit naar gezondheidsprofessionals. KSV wordt gefinancierd door Suiker Unie en baseert zijn communicatie op wetenschappelijke feiten, op richtlijnen van onafhankelijke adviesorganen zoals die van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. KSV werkt samen met een Wetenschappelijke Raad die verantwoordelijk is voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie.

Kenniscentrum suiker & voeding

 • Informeert diverse doelgroepen over uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en communiceert deze in toepasbare bewoordingen naar de praktijk;
 • Werkt samen met specialisten en wetenschappers;
 • Verdiept zich samen met hen in aan suiker en voeding gerelateerde onderwerpen;
 • Verstrekt informatie aan professionals, waardoor het voor hen mogelijk wordt gemaakt hun kennis over aan suiker gerelateerde onderwerpen te vergroten en zij daardoor hun standpunt over suiker in de voeding kunnen baseren op wetenschappelijke feiten;
 • Wordt gefinancierd door Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, een coöperatie van 9.500 bietentelers. 

Missie

Kenniscentrum suiker & voeding wil de wetenschappelijke kennis op het gebied van suiker in een gezonde leefstijl bevorderen, bij o.a. gezondheidsprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers, voedingsmiddelenindustrie en de media.


Kenniscentrum suiker & voeding baseert haar communicatie op wetenschappelijke feiten, op bevindingen die volledig zijn te toetsen en volgt de adviezen van onafhankelijke adviesorganen zoals de Gezondheidsraad en de EFSA (European Food Safety Authority).

Wetenschappelijke raad 

De Wetenschappelijke Raad van Kenniscentrum suiker & voeding bestaat uit experts die elk hun specifieke deskundigheid hebben op het gebied van voeding, gezondheid en communicatie. Dit zijn de leden van de Raad:

 • Prof.dr.ir. Frans Kok (voorzitter) – Emeritus hoogleraar Voeding en gezondheid, Wageningen University
 • Annemieke van Ginkel-Res (vice-voorzitter) – Directeur Vialente bv en Nutri-akt
 • Prof.dr.ir. Wim Saris – Emeritus hoogleraar Humane voeding, Maastricht University
 • Prof.dr.ir. Wim Verbeke – Hoogleraar Agro-voedingsmarketing en consumentengedrag, Universiteit Gent
 • Dr. Rik Heijligenberg – Internist, Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ing. Paul Mesters (toehoorder) – CEO Suiker Unie
 • Dr.ir. Janine Verheesen (toegevoegd secretaris) – Directeur, Kenniscentrum suiker & voeding

De Wetenschappelijke Raad is verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie (informatie over het huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad is op aanvraag beschikbaar). Kenniscentrum suiker & voeding baseert haar standpunten op feiten uit wetenschappelijk onderzoek en de adviezen van onafhankelijke adviesorganen zoals de Gezondheidsraad. De Richtlijnen goede voeding 2015 zijn hier een voorbeeld van.

Het Team


Manager voeding en gezondheid
thumb nanine
Manager voeding en gezondheid
thumb monique
Officemanager

 

 

Kenniscentrum suiker & voeding wil de wetenschappelijke kennis op het gebied van suiker in een gezonde leefstijl bevorderen, bij o.a. gezondheidsprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers, voedingsmiddelenindustrie en de media.

Afdrukken

Wij zijn van mening dat...

 • Het debat over diverse voedingsstoffen moet worden gevoerd in het perspectief van het totale voedingspatroon;
 • Suiker in dat debat gewaardeerd dient te worden op basis van wetenschappelijke feiten;
 • Suiker met mate past in een gevarieerd en gebalanceerd voedingspatroon, conform de adviezen van de Gezondheidsraad;
 • Suiker één van de koolhydraten is, die allemaal 4 kcal per gram leveren;
 • In het kader van het verminderen van overgewicht en obesitas alle calorieën meetellen, ook die van suiker;
 • Overconsumptie niet goed is, ook niet van suiker;
 • Suiker veel functies heeft in voedingsmiddelen (bijv. smaak, conservering, bulkstof, structuur en kleur).

Nieuwsbrief: suiker in perspectief

sip41

Het thema van ‘Suiker in perspectief’ editie 41 is ‘smaak en reuk’. Senioronderzoeker dr. Garmt Dijksterhuis (Wageningen University) vertelt over het fenomeen dat smaak meer is dan prikkeling van onze smaakpapillen. Veranderingen in reuk en smaak komen veel voor bij kankerpatiënten die chemotherapie krijgen. Reukonderzoeker dr. Sanne Boesveldt (Wageningen University) constateert dat die problemen vaak worden ondergesneeuwd door alle klachten die de patiënt al heeft. Lees over de ontwikkeling van een menukaart voor oncologiepatiënten, maar ook over de vele vooroordelen en misvattingen over obesitas: ooit een te dikke vos gezien?

Nieuwe Infokicks: informatieve filmpjes over suiker

Maakt suiker nu dik of niet? Is suiker verslavend? En waarom zit er eigenlijk suiker in voedingsmiddelen? Om uitleg en antwoord te geven op dergelijke vragen heeft Kenniscentrum suiker & voeding in samenwerking met wetenschappers op dit gebied een vijftal informatieve filmpjes gemaakt.

Bekijk alle infokicks

Informatiemap

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar een update van (delen van) de inhoud.

Vraag gratis aan

deel deze pagina