logo

 Onderzoek         Contact  FAQ

28 september 2017, congres ‘Dialoog over koolhydraten’

Wat doe je als voedingsprofessional, adviseer je wel of niet een koolhydraatarm dieet? Twijfel je naar aanleiding van verwarrende berichten? Resultaten van voedingsonderzoek krijgen in de media veel aandacht. Via sociale media, kranten, radio en televisie, internet, via foodbloggers en -vloggers wordt erover geschreven en gepraat. Maar de kwaliteit van die berichten laat vaak te wensen over. Koolhydraten hebben het wat dat betreft moeilijk. Dat vraagt om een genuanceerde benadering, om een discussie die op wetenschappelijke feiten is gebaseerd.

Daarom wordt voor diëtisten en andere voedingsprofessionals het congres ‘Dialoog over koolhydraten’ georganiseerd. De Wetenschappelijke Raad van Kenniscentrum suiker & voeding ontmoet u graag op 28 september 2017. Diverse thema’s rondom koolhydraten komen aan bod zoals (inter)nationale voedingsrichtlijnen, metabole effecten en consumptiecijfers. Voedingswetenschappers en diëtisten geven toelichting over achtergronden en praktijkadviezen van koolhydraten. In het expertpanel gaan deskundigen met elkaar de dialoog aan. Ook beantwoorden zij vragen uit het publiek.

De organisatie is in handen van Kenniscentrum suiker & voeding in samenwerking met Voeding Nu, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht op 28 september 2017. Actuele informatie vindt u hier.

Meld je direct aan voor het congres »

BETROKKENEN AAN HET WOORD

In deze extra nieuwsflits van Kenniscentrum suiker & voeding komen vier betrokkenen aan het woord. Achtereenvolgens zijn dat (in alfabetische volgorde):

Willy Gilbert (Diëtisten Coöperatie Nederland), voorzitter

Annemieke van Ginkel (Vialente bv en Nutri-akt), directeur

Wineke Remijnse (Nederlandse Vereniging van Diëtisten), Beleidsadviseur Kwaliteit

Prof.dr.ir. Wim Saris (Maastricht University), Emeritus hoogleraar Humane voeding, lid Wetenschappelijke Raad van Kenniscentrum suiker & voeding

Lees hieronder de gesprekken met een aantal van de betrokkenen.

Maak kennis met de onderlinge discussie van deskundigen

Koolhydraten en suikers krijgen in de media veel aandacht, zegt diëtist Willy Gilbert, voorzitter van de DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland). ‘Je moet als diëtist stevig in je schoenen staan om onjuiste berichtgeving te weerleggen.’ Diëtisten merken dat het voor de consument niet te overzien is. Het onderwerp koolhydraten is complex, de gebruikte termen zijn lastig en men kan vaak de relevantie niet duiden. Maar benadrukt ze: ‘Diëtisten hebben een stevige basis om het goed uit te leggen.’

Willy Gilbert:
‘Je moet als diëtist stevig in je schoenen staan om onjuiste berichtgeving te weerleggen.’

Uitleg
Vaak bepalen onjuiste gegevens een deel van het gesprek. Op de vraag hoe de diëtist daarmee omgaat, zegt ze: ‘Ik vind het moeilijk om een algemeen beeld te schetsen: ‘de’ diëtist hebben we natuurlijk niet. Ikzelf zeg tegen mensen met diabetes dat ze best een ijsje of pannenkoek kunnen kiezen als ze bijvoorbeeld met de kleinkinderen op stap zijn. Ik leg uit dat ze kunnen compenseren door iets anders niet te nemen en vertel dat door extra lichaamsbeweging de bloedglucose wellicht toch netjes blijft. En er zijn natuurlijk ergere dingen dan een hoog bloedglucosegehalte door een dagje uit. Relativeren is ook belangrijk.’

Meebuigen
Feiten worden vaak bedolven onder soundbites uit de media. ‘Soms moet je in het gesprek wat meebuigen, meeveren. Ik zeg dan bijvoorbeeld ‘ik merk dat u zich al goed in het onderwerp verdiept heeft.’ Als je vervolgens een goede uitleg geeft, herkennen mensen jouw deskundigheid.’

Professionaliteit
Over het koolhydratencongres zegt Gilbert: Het programma is zo samengesteld dat je kennis maakt met de onderlinge discussie van deskundigen met verschillende meningen. Het onderwerp wordt zo van diverse kanten belicht. Ik vind het belangrijk dat je dat als diëtist ook doet, dat getuigt van professionaliteit.’

Op basis van wetenschappelijke feiten

‘Het is belangrijk om de rol van koolhydraten opnieuw te positioneren’, zegt Annemieke van Ginkel-Res, directeur Dietheek. Ze is als vice- voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Kenniscentrum suiker & voeding nauw betrokken bij het programma van het koolhydratencongres. ‘Het is belangrijk om over koolhydraten – en suiker in het bijzonder – met elkaar in gesprek te zijn op basis van wetenschappelijke feiten. Je ziet dat bij mensen met diabetes het advies ‘koolhydraatbeperkt, eiwitverrijkt’ nu heel populair is bij diëtisten en cliënten. Wat zijn de bewijzen? Het congres dat we organiseren biedt op basis van wetenschappelijke feiten informatie over de laatste stand van zaken.’

Annemieke van Ginkel:
‘Het is belangrijk om over koolhydraten – en suiker in het bijzonder – met elkaar in gesprek te zijn op basis van wetenschappelijke feiten.’

Theorie en praktijk
Van Ginkel pleit voor discussie vanuit de wetenschappelijke visie. ‘Dat geldt zowel voor de theorie – denk aan de consumptie van koolhydraten, aan de voedingsrichtlijnen, metabole effecten – als voor de praktijk. Hoe stimuleer je mensen met diabetes om meer te bewegen, hoe vertaal je wetenschappelijke voedingsadviezen naar de praktijk?’ Beschouw het vanuit verschillende invalshoeken zegt de Wetenschappelijke Raad. ‘En trek uiteindelijk met elkaar de conclusies. Conclusies met nuances die in de dagelijkse praktijk zijn te gebruiken.’

Uitgangspunten
‘De diëtist wil met haar cliënten heldere doelen bereiken. Maar hun leven – onder andere bepaald door gezin en werk – verschilt. Dat vraagt soms om aanpassing van de uitgangspunten. Daarom besteden we daar in het congresprogramma aandacht aan. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek biedt de diëtist de feiten die ze de cliënt kan aanbieden. Die moet na het advies met een tevreden gevoel weer weg gaan.’

Paneldiscussie
Van Ginkel tenslotte over het congresprogramma: ‘Ik ben enthousiast over de paneldiscussie met de experts. Dat leidt tot een aantrekkelijke kennisuitwisseling en de mogelijkheid om vragen te stellen en met collega’s te discussiëren.’

Weerbaar tegen voedingshypes

‘Voeding is hot, dat biedt veel kansen maar leidt ook tot uitwassen’, zegt Wineke Remijnse, Beleidsadviseur Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. ‘Die uitwassen zorgen bij de consument voor veel onduidelijkheden. De diëtist merkt dat dagelijks omdat ze heel vaak de eerste helft van het consult nodig heeft om onwaarheden te ontkrachten.’

Wineke Remijnse:
‘De diëtist toont zich steeds meer weerbaar tegen voedingshypes en meer diëtisten zijn zichtbaar in de media, maar het kan nog beter.’

Vertaalslag
In het één op één contact is de kracht van de diëtist dat ze vaststelt wat de vraag is van de cliënt, meebeweegt met de beleving van de cliënt  en hem of haar oplossingen en begeleiding biedt. Buiten de spreekkamer zien diëtisten veel ongenuanceerde berichtgeving, zegt Remijnse. ‘Je moet je als diëtist bijna verdedigen ten opzichte van de hypes. Ze moet dus heel goed weten wat er speelt en zich – meer nog dan vroeger – richten op de vraag ‘waar komt dit bericht vandaan’. Gaat het om kleine studies of om dierexperimenteel onderzoek? Dat vraagt om een vertaalslag naar de consument.’

Google
Remijnse noemt ook de cliënt die uitgebreid via Google zoekt. ‘Mensen komen op het spreekuur met een grote hoeveelheid gegevens die na de zoektocht boven tafel zijn gekomen.’ Daartussen bevindt zich de ruis van ‘zogenaamde deskundigen’.

Kwaliteit
De diëtist toont zich steeds meer weerbaar tegen voedingshypes en meer diëtisten zijn zichtbaar in de media, maar het kan nog beter vindt Remijnse. ‘Het is belangrijk dat je uit gaat van je eigen kwaliteit en dat uitdraagt.’ Ze noemt het belang van intervisie, inhoudelijke discussie binnen de beroepsgroep en in interdisciplinaire groepen. ‘Het congres sluit hier goed op aan. Het biedt aan de ene kant een objectief overzicht van de stand van zaken rond koolhydraten, en aan de andere kant ook de onderlinge dialoog.’

‘Eigenlijk gaat het allemaal gewoon om de energie-inname’

Op de vraag of hij het voor de hand liggend vindt dat diëtisten kiezen voor het advies ‘koolhydraatarm eiwitrijk’ zegt prof.dr.ir. Wim Saris: ‘Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Het is op ’t ogenblik zo’n chaos, er wordt van alles door elkaar geroepen. Maar er zijn beslist andere mogelijkheden.’ Saris, Emeritus hoogleraar Humane voeding, Maastricht University, lid Wetenschappelijke Raad van Kenniscentrum suiker & voeding, refereert aan de grote aandacht in het verleden voor verlaging van de hoeveelheid vet. ‘Er zijn nog steeds goede redenen om daar op te letten. Eigenlijk gaat het allemaal gewoon om de energie-inname en indirect om de energiedichtheid van het voedsel. In eerste instantie belangrijk voor de gewichtsreductie, ten tweede voor de handhaving van het gewicht.’

Prof.dr.ir. Wim Saris:
‘Het congresprogramma inventariseert de huidige stand van zaken. We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan belangrijke thema’s rondom koolhydraten.’

Over de ‘chaos’ merkt Saris op dat het heel lastig is om als diëtist het kaf van het koren te scheiden. ‘Er loopt van alles door elkaar. Er wordt van alles beweerd, niet eenvoudig om een en ander in balans te houden met het huidige gebruik van sociale media. Ik weet niet wat de oplossing is. De discussie wordt steeds harder, meningen staan tegenover elkaar. Het is moeilijk om een helder beeld te krijgen.’ Het congresprogramma inventariseert de huidige stand van zaken. ‘We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan belangrijke thema’s rondom koolhydraten zoals (inter)nationale voedingsrichtlijnen, metabole effecten en consumptiecijfers.’

‘Wat steeds meer een rol gaat spelen is dat we in de advisering uitgaan van wat ik noem de ‘dieetbenadering’: eten volgens de mediterrane gewoonten of vegetarisch. Dat maakt het ook gemakkelijk om met de cliënt over zo’n onderwerp te praten. Als je als diëtist daarnaast rekening houdt met een fatsoenlijke verhouding eiwitten, vetten, koolhydraten en micronutriënten, dan ben je een eind op weg.’

Saris tenslotte: ‘Het draait toch echt allemaal om het probleem van overgewicht en obesitas, en van diabetes type 2. Het is een kwestie van te veel energie en te weinig aandacht voor het belang van meer bewegen. Moeilijk, want onze leefomgeving is obesogeen. Op elke hoek van de straat kun je iets aanschaffen om te eten.’ 

 

Nieuwsbrief: suiker in perspectief

sip39

Voedingsmiddelen die in de winkel een plek krijgen op basis van hun gezamenlijke ingrediënten! Verse tomaten en tomaten in blik, en druiven en wijn die vlak bij elkaar staan! Dat is de ‘supermarkt van de toekomst’. De klant die een product uit het schap pakt en voor de spiegelende schermen houdt, krijgt via sensoren informatie over bijvoorbeeld voedingswaarde, bestrijdingsmiddelen en allergenen. Lees in deze ‘Suiker in perspectief editie 39’ ook de andere verhalen over onderzoek in de supermarkt. 

Nieuwe Infokicks: informatieve filmpjes over suiker

Maakt suiker nu dik of niet? Is suiker verslavend? En waarom zit er eigenlijk suiker in voedingsmiddelen? Om uitleg en antwoord te geven op dergelijke vragen heeft Kenniscentrum suiker & voeding in samenwerking met wetenschappers op dit gebied een vijftal informatieve filmpjes gemaakt.

Bekijk alle infokicks

Informatiemap

informatiemapBent u diëtist, voedingskundige intermediair of beleidsmaker? Dan biedt de informatiemap van Kenniscentrum suiker & voeding u achtergrondgegevens zoals samenvattingen van wetenschappelijke literatuur, verschillende position papers en factsheets. Abonnees ontvangen enkele keren per jaar een update van (delen van) de inhoud.

Vraag gratis aan

deel deze pagina