logo

 Onderzoek         Contact  FAQ

Kenniscentrum suiker & voeding (KSV) verricht onderzoek en vergaart wetenschappelijke informatie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid en communiceert dit naar gezondheidsprofessionals. KSV wordt gefinancierd door Suiker Unie en baseert zijn communicatie op wetenschappelijke feiten, op richtlijnen van onafhankelijke adviesorganen zoals die van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum. KSV werkt samen met een Wetenschappelijke Raad die verantwoordelijk is voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie.

Lees meer...
 

Feiten over suiker

17 april 2018

Over suiker wordt veel gepraat en geschreven. Feiten en meningen maar ook fabels en mythen.

Reactie op ‘Suikerterugroepactie’ Diabetes Fonds

11 april 2018

Op 4 april startte het Diabetes Fonds met de Suikerterugroepactie. Consumenten kunnen volgens het Diabetes Fonds product ‘terugbrengen’ die teveel suiker zouden bevatten. Het Diabetes Fonds wil zo een signaal afgeven richting de voedingsindustrie.

EFSA keurt claim voor koolhydraatrijke sportdranken goed

21 maart 2018

Op 13 maart 2018 keurde EFSA, de Europese Voedselveiligheidsautoriteit een gezondheidsclaim voor koolhydraatrijke sportdranken goed. Voortaan mogen fabrikanten vermelden dat deze dranken de sportprestatie bij hoog-intensieve en langdurige inspanningen verbeteren.

Was er ooit een suikersamenzwering?

19 februari 2018

In de jaren 80 implementeerde de Amerikaanse overheid een laag-vet campagne met als doel haar burgers te beschermen tegen hart- en vaatziekten. Johns en Oppenheimer halen in dit artikel recente verdachtmakingen onderuit dat de suikerindustrie de bewijslast voor de link tussen suiker en hart- en vaatziekten in de jaren 60 bagatelliseerde en zo de overheid richting een anti-vet-beleid stuurde.  

Afdrukken

deel deze pagina